Organizare

 • IRegulamentul de organizare şi funcţionare este disponibil aici.
Organigrama Instituţiei Prefectului Judeţul Bacău este disponibilă aici.
 • Corpul de control al prefectului – atribuţii
 • Cancelaria prefectului – atribuţii
 • Audit intern – atribuţii
 • Serviciul Financiar Contabil, Resurse Umane şi Administrativ – atribuţii
 • Serviciul Strategii si Programe – atribuţii
 • Serviciul Juridic – atribuţii
 • Serviciul Comunicare si Situatii de Urgenta – atributii
 • Serviciul Public Comunitar pentru Eliberarea şi Evidenţa Paşapoartelor Simple – atribuţii
 • Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor – atribuţii

ANUNŢ

Instituţia Prefectului – județul Bacău organizează, la sediul din municipiul Bacău, strada Mărăşeşti nr.2, concurs de recrutare, în data de 13 februarie 2019, ora 10.00 (proba scrisă) şi în data de 15 februarie 2019, ora 10.00 (interviul), pentru ocuparea postului vacant corespunzător funcţiei publice de execuție de consilier, clasa I, grad profesional asistent, în cadrul Serviciului Strategii și Programe, Compartiment Dezvoltare economică, Conducerea serviciilor publice deconcentrate şi Relaţia cu autorităţile publice locale.

Condiţii generale de participare:

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţii specifice de participare:

– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
– vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 1 an.

Dosarele de concurs se depun în perioada 11.01-30.01.2019.

Coordonatele de contact pentru primirea dosarelor, relaţii suplimentare privind bibliografia, conţinutul dosarului de concurs şi modul de desfăşurare a concursului sunt: Instituţia  Prefectului – judeţul Bacău, municipiul Bacău, strada Mărăşeşti nr.2, camera 38, telefon 0234534224 int.29003, fax. 0234510065, email: resurseumane@prefecturabacau.ro, https://bc.prefectura.mai.gov.ro/, persoană de contact Nastasă Sorina, consilier principal.

Bibliografie     Fisa post     Documente pentru depunerea dosarului     Formular de înscriere


ANUNŢ

Instituţia Prefectului – județul Bacău organizează, la sediul din municipiul Bacău, strada Mărăşeşti nr.2, concurs de recrutare, în data de 12 februarie 2019, ora 12.00 (proba scrisă) şi în data de 14 februarie 2019, ora 10.00 (interviul), pentru ocuparea postului vacant corespunzător funcţiei publice de execuție de consilier juridic, clasa I, grad profesional superior, în cadrul Serviciului Juridic, Compartiment Aplicarea legilor cu caracter reparatoriu şi reprezentare în instanţă.

Condiţii generale de participare:

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţii specifice de participare:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă în domeniul științelor juridice, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor juridice;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 7 ani;

Dosarele de concurs se depun în perioada 11.01-30.01.2019.

Coordonatele de contact pentru primirea dosarelor, relaţii suplimentare privind bibliografia, conţinutul dosarului de concurs şi modul de desfăşurare a concursului sunt: Instituţia  Prefectului – judeţul Bacău, municipiul Bacău, strada Mărăşeşti nr.2, camera 38, telefon 0234534224 int. 29003, fax. 0234510065, email: resurseumane@prefecturabacau.ro, https://bc.prefectura.mai.gov.ro/, persoană de contact Nastasă Sorina, consilier principal.

Bibliografie     Fisa post     Documente pentru depunerea dosarului     Formular de înscriere


ANUNŢ

Instituţia Prefectului – județul Bacău organizează, la sediul din municipiul Bacău, strada Mărăşeşti nr.2, concurs de recrutare, în data de 12 februarie 2019, ora 10.00 (proba scrisă) şi în data de 14 februarie 2019, ora 14.00 (interviul), pentru ocuparea postului vacant corespunzător funcţiei publice de execuție de consilier, clasa I, grad profesional superior, în cadrul Serviciului Serviciul Comunicare și Situaţii de Urgenţă – Compartiment Comunicare, Relaţii publice.

Condiţii generale de participare:

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţii specifice de participare:

– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
– vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 7 ani;

Dosarele de concurs se depun în perioada 11.01-30.01.2019.

Coordonatele de contact pentru primirea dosarelor, relaţii suplimentare privind bibliografia, conţinutul dosarului de concurs şi modul de desfăşurare a concursului sunt: Instituţia  Prefectului – judeţul Bacău, municipiul Bacău, strada Mărăşeşti nr.2, camera 38, telefon 0234534224 int.29003, fax. 0234510065, email: resurseumane@prefecturabacau.ro, https://bc.prefectura.mai.gov.ro/, persoană de contact Nastasă Sorina, consilier principal.

Bibliografie     Fisa post     Documente pentru depunerea dosarului     Formular de înscriere


 

ANUNŢ

Instituţia Prefectului – județul Bacău organizează, la sediul din municipiul Bacău, strada Mărăşeşti nr.2, concurs de recrutare, în data de 11 februarie 2019, ora 10.00 (proba scrisă) şi în data de 13 februarie 2019, ora 14.00 (interviul), pentru ocuparea postului vacant corespunzător funcţiei publice de execuție de expert, clasa I, grad profesional superior, în cadrul Serviciului Strategii și Programe, Compartiment Dezvoltare economică, Conducerea serviciilor publice deconcentrate şi Relaţia cu autorităţile publice locale.

Condiţii generale de participare:

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţii specifice de participare:

– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
– vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 7 ani.

Dosarele de concurs se depun în perioada 11.01-30.01.2019.

Coordonatele de contact pentru primirea dosarelor, relaţii suplimentare privind bibliografia, conţinutul dosarului de concurs şi modul de desfăşurare a concursului sunt: Instituţia  Prefectului – judeţul Bacău, municipiul Bacău, strada Mărăşeşti nr.2, camera 38, telefon 0234534224 int.29003, fax. 0234510065, email: resurseumane@prefecturabacau.ro, https://bc.prefectura.mai.gov.ro/, persoană de contact Nastasă Sorina, consilier principal.