Organizare

 • Regulamentul de organizare şi funcţionare este disponibil aici.
Organigrama Instituţiei Prefectului Judeţul Bacău este disponibilă aici.
 • Corpul de control al prefectului – atribuţii
 • Cancelaria prefectului – atribuţii
 • Audit intern – atribuţii
 • Serviciul Financiar Contabil, Resurse Umane şi Administrativ – atribuţii
 • Serviciul Strategii si Programe – atribuţii
 • Serviciul Juridic – atribuţii
 • Serviciul Comunicare si Situatii de Urgenta – atributii
 • Serviciul Public Comunitar pentru Eliberarea şi Evidenţa Paşapoartelor Simple – atribuţii
 • Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor – atribuţii

=== CONCURSURI ===


Proces Verbal – de afişare a rezultatului final al concursului de recrutare organizat pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie de consilier juridic superior – Serviciul juridic, Compartiment „Aplicarea legilor cu caracter reparatoriu şi reprezentare în instanţă” din cadrul Instituţiei Prefectului – judeţul Bacău organizat în data de 05.06.2019

Proces Verbal – privind afişarea rezultatelor interviului la concursul de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de  execuţie de consilier juridic superior – Serviciul juridic, Compartiment „Aplicarea legilor cu caracter reparatoriu şi  reprezentare în instanţă” din cadrul Instituţiei Prefectului – judeţul Bacău, organizat în data de 05.06.2019

Proces Verbal – de afişare a rezultatelor probei scrise la concursul organizat în vederea ocupării funcţiei publice vacante de execuţie de consilier juridic, grad profesional superior – Serviciul juridic, Compartiment „Aplicarea legilor cu caracter reparatoriu şi reprezentare în instanţă” din cadrul Instituţiei Prefectului- judeţul Bacău, organizat în data de 03.06.2019

Proces Verbal – de afişare a rezultatelor selecţiei dosarelor de înscriere depuse în vederea ocupării funcţiei publice vacante de execuţie de consilier juridic, grad profesional superiorServiciul juridic, Compartiment „Aplicarea legilor cu caracter reparatoriu şi reprezentare în instanţă” din cadrul Instituţiei Prefectului- judeţul Bacău


Instituţia Prefectului – judeţul Bacău organizează, la sediul din municipiul Bacău, strada Mărăşeşti nr.2, concurs de recrutare, în data de 03 iunie 2019, ora 10.00 (proba scrisă) şi în data de 5 iunie 2019, ora 10.00 (interviul), pentru ocuparea postului vacant corespunzător funcţiei publice de execuţie de consilier juridic, clasa I, grad profesional superior, în cadrul Serviciului Juridic, Compartiment Aplicarea legilor cu caracter reparatoriu şi reprezentare în instanţă.

Condiţii generale de participare:

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţii specifice de participare:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă în domeniul ştiinţelor juridice, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor juridice;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 7 ani;

Dosarele de concurs se depun în perioada 03.05.2019 – 22.05.2019.

Coordonatele de contact pentru primirea dosarelor, relaţii suplimentare privind bibliografia, conţinutul dosarului de concurs şi modul de desfăşurare a concursului sunt: Instituţia  Prefectului – judeţul Bacău, municipiul Bacău, strada Mărăşeşti nr. 2, camera 38, telefon 0234534224 int. 29003, fax. 0234510065, email: resurseumane@prefecturabacau.ro, https://bc.prefectura.mai.gov.ro/despre-noi/organizare, persoană de contact Nastasă Sorina, consilier principal.

Bibliografie consilier juridic superior; Fişa postului; Documente dosar concursFormular de inscriere (pdf); Model adeverinta vechime; Declaratie OUG 24