Grupul de lucru pentru derularea POAD

Programul Operaţional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate (POAD)

OP nr. 210/2020 privind repartizarea pe UAT a membrilor grupului judetean de lucru pentru monitorizarea POAD  – aici

OP nr. 33/2016 privind reorganizarea Grupului de lucru pentru derularea POAD în judeţul Bacău – pdf

Programul Operaţional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate (POAD) asigură pe întreaga perioadă 2014 – 2020 distribuţia gratuită de ajutoare alimentare în toate localităţile din ţară în favoarea persoanelor dezavantajate.

În cadrul POAD 2015/2016, ajutoarele sunt distribuite prin primărie, în două cutii cu conţinut identic, în fiecare cutie aflându-se următoarele produse alimentare: faină albă de grâu, mălai, paste făinoase, ulei, zahăr, conservă carne de vită, conservă pateu de ficat de porc, orez, conservă de pastă de tomate şi fasole boabe.

În vederea bunei desfăşurări a programului şi a respectării legislaţiei în vigoare (respectiv prevederile H.G. nr.799/2014 privind implementarea Programului Operaţional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate, modificată prin H.G. 627/2015), echipe mixte din grupul de lucru constituit prin ordin al prefectului, se vor deplasa în teren pentru monitorizarea procesului de distribuţie efectuat de reprezentanţii autorităţilor publice locale către persoanele care aparţin grupului ţintă.
Grupul de lucru pentru derularea POAD la nivelul judeţului Bacău are în componenţa sa reprezentanţi ai Instituţiei Prefectului judeţului Bacău, reprezentanţi ai structurilor teritoriale ale ministerelor cu atribuţii în implementarea programului (Casa Judeţeană de Pensii Bacău, Agenţia Judeţeană de Plăţi şi Inspecţie Socială Bacău, Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă, Direcţia de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, Direcţia de Sănătate Publică, Direcţia Sanitar Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor), precum şi un reprezentant din cadrul Consiliului Judeţean Bacău.