Grupul de lucru mixt pentru problemele romilor

OP nr.186/2018 privind reorganizarea structurii care îndeplineşte atribuţiile Biroului Judeţean pentru Romi – aici.

OP nr.194/2018 privind reorganizarea Grupului de Lucru Mixt pentru implementarea Strategiei Guvernului României de incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome pentru perioada 2015 – 2020 – aici.