Comisia judeţeană privind incluziunea socială

În scopul respectării prevederilor HG 1217/2006, privind constituirea mecanismului naţional pentru promovarea incluziunii sociale în România, a fost creat cadrul legal pentru înfiinţarea Comisiei judeţene privind incluziunea socială. La nivelul judeţului Bacău componenţa comisiei a fost stabilită prin Ordinul Prefectului nr. 146 din 22 iulie 2015.

Atributii:

  • elaborează şi aprobă planul judeţean din domeniul incluziunii sociale şi protecţiei sociale;
  • monitorizează realizarea obiectivelor prevazute în planul judeţean şi efectuează informări periodice cu privire la situaţia şi evoluţia stării sociale a judeţului;
  • prezintă periodic Comisiei naţionale informări asupra stadiului de realizare a priorităţilor asumate prin planul judeţean anual.

Conform art. 11, pct 2 din HG 1217/2006, la reuniunile comisiei sunt invitaţi să participe reprezentanţi ai organizaţiilor sindicale, ai patronatelor, precum şi personalităţi recunoscute în domeniu.

Documente utile:

* RAPORT DE MONITORIZARE IN DOMENIUL INCLUZIUNII SOCIALE, perioada 1 ianuarie 2010 – 30 iunie 2011 

Persoana de contact: consilier afaceri europene Ramona NECULA (telefon: 0234570739 int. 29057, e-mail: integrare@prefecturabacau.ro),  consilier asistent Vasilică ONISEI (telefon: 0234 581 904, e-mail: social@prefecturabacau.ro).