Comisia de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică a implementării şi dezvoltării sistemului de control intern managerial

OP nr. 86/2017 – constituirea Comisiei de monitorizare a sistemului de control managerial intern – pdf