Solicitarea Prefectului jud. Bacău de operațtionalizare în regim de urgență a rezervei de apă Bacău

Solicit Primăriei Bacău să operaționalizeze, în regim de urgență, Rezerva de apă a municipiului, proiect finalizat şi aflat, de mai mult timp, în etapa de recepție a lucrărilor. Un oraş întreg suferă, iar această sursă alternativă de alimentare cu apă este momentul să-şi dovedească, în sfârşit, utilitatea.
Aşa cum în repetate rânduri au dat asigurări atât fostul (Necula), cât şi actualul primar (Viziteu), rezerva de apă este terminată, astfel încât ea trebuie pusă în funcțiune spre a-şi realiza scopul pentru care a fost construită: furnizarea de apă potabilă către locuitorii municipiului Bacău, în caz de avarii majore la aducțiunea de la Valea Uzului.
Din păcate, o astfel de avarie a avut loc luni seară, deci pornirea rezervei este imperios necesară, mai ales că vorbim despre un obiectiv de investiții finalizat – de o lucrare despre care şi antreprenorul, şi beneficiarul (Primāria Bacău) au declarat că este ireproşabil executată.
Odată cu operaționalizarea rezervei de către primărie – în condițiile în care stația de demanganizare de la Gherăieşti şi reabilitarea celor 93 de puțuri de captare au fost, de asemenea, finalizate – furnizarea apei va putea fi asigurată pentru o perioadă de 2 – 3 zile, timp în care echipele de intervenție de la CRAB vor remedia avaria localizată la Dărmăneşti.
În această dimineață, am convocat CJSU pentru o evaluare rapidă a situației, precum şi pentru a solicita municipalității Bacău – prin Hotărâre CJSU (Hot. nr. 10) – să identifice urgent soluțiile de operaționalizare a rezervei de apă a oraşului. În paralel, instituțiile abilitate vor acorda suport tehnic nemijlocit primăriei, inclusiv pe linia asigurării calității apei.
Am cerut, totodată, evidențierea cazurilor care necesită sprijin urgent din partea autorităților, pe fondul imposibilității furnizării apei potabile în regim normal. În municipiul Bacău sunt în jur de 3000 de persoane izolate la domiciliu, în context pandemic (carantinați, contacți etc), urmând ca situațiile/cazurile de urgență să fie gestionate de către CLSU, în strânsă legătură cu DSP & ISU.
Subliniez că Spitalul Județean de Urgență Bacău dispune, la acest moment, de propria sursă de alimentare cu apă, unitatea medicală fiind la adăpost de orice problemă în furnizarea apei către pacienți şi personalul medical.