Comunicat de presă

Instituția Prefectului județul Bacău a finalizat și depus în instanța de contencios administrativ acțiunea prin care se cere anularea în parte (în speță, doar a amendamentului depus de consilierii semnatari) a HCL 111/20.04.2021 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a Programului de investiții pe anul 2021, ale Consiliului Local Bacău.
Decizia a venit ca urmare a constatării mai multor elemente de nelegalitate, care justifică demersul instituției. Amendamentul depus de cei 12 consilieri locali în ședința de aprobare a bugetului a modificat substanțial proiectul propus de primarul municipiului, singurul în drept, ca ordonator principal de credite, să supună aprobării bugetul. În același timp, nici o cheltuială din fonduri publice nu poate fi angajată fără indicarea surselor de finanțare și trebuie să treacă printr-o procedură de transparență decizională. Nici unul dintre acești pași nu a fost respectat.
„Deși s-a speculat în spațiul public faptul că aș bloca activitatea Primăriei Bacău, aș vrea să reiterez că deja suntem la momentul în care bugetul este inoperabil, din cauza erorilor generate la înregistrarea în sistemul ANAF. Voi solicita instanței scurtarea termenelor, având în vedere tocmai urgența aprobării unui buget care să respecte prevederile legale”, a precizat prefectul Leonard Bulai.
Demersul Instituției Prefectului vine după o solicitare oficială adresată consilierilor locali de a pune în legalitate proiectul de buget și după 3 ședințe în care aceștia nu au ajuns nici măcar la discuții de fond.

În același timp, Instituția Prefectului județul Bacău ia în calcul formularea unei acțiuni similare, în instanță, de contestare a celor două hotărâri ale Consiliului Județean Bacău privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumelor reprezentând fonduri la dispoziția CJ și a sumelor privind finanțarea cheltuielilor privind drumurile județene și comunale pentru anul 2021.