Comunicat

Alături de secretarul de stat, președintele Agenției Naționale pentru Romi, domnul Iulian Paraschiv, prefectul județului Bacău, domnul Lucian-Gabriel Bogdănel a condus ședința de lucru a Grupului Mixt de Lucru, care a avut pe Ordinea de zi un subiect de interes : Stadiul realizării măsurilor prevăzute în Planul județean de măsuri 2023 , conform Strategiei Guvernului României de incluziune a cetățenilor români aparținând minorității rome pentru perioada 2022-2027.

În cadrul şedinţei, inspectorul școlar pentru minoritatea romă, doamna Hârţescu Monica, alături de doamna Diana – Ecaterina Apodru, profesor consilier şcolar în cadrul Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Bacău, a prezentat stadiului realizării măsurilor prevăzute în Planul Judeţean de măsuri 2023, conform Strategiei Guvernului României de Incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome pentru perioada 2022-2027, adoptată prin horărârea de Guvern nr. 560/2022.

În cadrul şedinţei prefectul județului Bacău, domnul Lucian-Gabriel Bogdănel a subliniat importanţa liderilor oneşti, care sunt preocupaţi de problemele reale a comunităţilor rome, precum şi de modalităţile prin care reprezenţanţii aleg să colaboreze cu cei care sunt dispuşi să ofere ajutor.

„Am comunicat reprezentanţilor comunităţilor rome să răspundă în mod adecvat mâinii intinse oferite de către primarii din judeţul Bacău şi de celelalte autorităţi cu atribuţii pentru rezolvarea problemelor cu care se confruntă comunităţile lor , şi nu printr-un spectacol deşănţat pe facebook, cum am văzut că practică unii pseudo reprezentanţi ai comunităţilor din care fac parte, care urmăresc obiective personale şi mai puţin interesele generale ale populaţiei rome din judeţ.

“Resping cu femitate aceste tipuri de comportamente deşănţate care aduc atingere atât eforturilor noastre instituţionale, cât şi comunităţilor rome în ansamblul lor. Am cerut ca romi să identifice lideri şi facilitatori autentici şi altruişti, gata să preia rolul de curea de transmisie între instituţii/autorităţi şi comunităţile din rândul cărora provin.

Uşa prefectului este oricând deschisă reprezentanţilor care doresc în mod onest să pună umărul la ajutorarea romilor din judeţul Bacău.” – a declarat prefectul judeţului Bacău, domnul Lucian-Gabriel Bogdănel