Bilanţul Instituției Prefectului – Județul Bacău, pe anul 2019

 

Astăzi, 7 februarie 2020, de la ora 12.00, în ședința organizată la Centrul de Afaceri și Expozițional din Bacău, a fost prezentat Raportul de activitate al Instituției Prefectului – Județul Bacău, pe anul 2019.

La ședință au fost invitați să participe autoritățile publice locale, conducătorii serviciilor publice deconcentrate și ai structurilor județene ale Ministerului Afacerilor Interne, comandantul Garnizoanei Bacău, procurorul general al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bacău,  reprezentanții sindicatelor și patronatelor, ai clerului și universităților din Bacău, alaturi de reprezentanții mass-media.

În deschiderea evenimentului, a fost intonat Imnul României şi, ulterior, prefectul Liviu Alexandru Miroşeanu a propus un moment de reculegere în amintirea eroilor Revoluţiei din Decembrie 1989, dat fiind că, în anul 2019, s-au comemorat 30 de ani de la Revoluţie.

În prezentarea raportului de activitate a Instituţiei Prefectului – judeţul Bacău din anul 2019, prefectul Liviu Alexandru Miroşeanu a evidențiat acțiunile și proiectele deosebite, pe toate categoriile de servicii publice oferite cetăţenilor, de la verificarea modului de aplicare a actelor normative la nivelul judeţului, la restituirea dreptului de proprietate privată, organizarea scrutinurilor electorale, conducerea serviciilor publice deconcentrate şi derularea proiectelor şi programelor guvernamentale sau locale de interes, precum şi la soluţionarea administrativă a cererilor cetăţenilor, eliberarea paşapoartelor, susţinerea examenelor şi obţinerea permiselor de conducere auto, înmatricularea vehiculelor, aplicarea apostilei şi gestionarea promptă și eficientă a tuturor situațiilor de urgență, alături de o implicare activă în viața comunității.

Au luat cuvântul şi cei doi subprefecţi, Maricica Luminiţa Coşa, fost prefect în anul 2019 şi, respectiv, Dragoş Emil Dragu, precum şi, dintre invitaţi, autorităţi locale, conducători de instituţii, colaboratori ai Instituţiei Prefectului – judeţul Bacău în toate activităţile ce au necesitat acţiuni sistematizate, concertate, pentru soluţionarea eficientă a tuturor situaţiilor, în special cele posibil generatoare de situaţii de urgenţă, criză sau risc.

Prefectul județului, Liviu Alexandru Miroşeanu a mulțumit tuturor colaboratorilor pentru implicare și pentru profesionalismul dovedit în buna desfăşurare a activităţilor şi rezolvarea problemelor comunităţii. Preocuparea prefectului este pentru operativitate şi responsabilitate în rezolvarea problemelor comunităţii şi a solicitat tuturor colaboratorilor instituţiei ca anul 2020 să fie unul în care problemele cetăţenilor să devină prioritate zero.

Materialele prezentate pot fi studiate pe pagina oficială a instituției https://bc.prefectura.mai.gov.ro/.