Audienţele săptămânale. Se monitorizează soluționarea problemelor cetățenilor

Astăzi 08.10.2019, în vederea soluționării cazului prezentat în audiența din 02.10.2019, a fost necesară convocarea primarului comunei Sărata, Irina Argatu, împreună cu secretarul comunei. Având în vedere cele 4 probleme sesizate de petent, s-a dispus întocmirea de către Comisia Locală Sărata a documentației necesare în vederea emiterii titlului de proprietate după ce comisia va verifica în teren și va identifica corect amplasamentele înscrise în documente. Solicitarea petentului a fost soluționată de comun acord.