Audienţe săptămânale. Cetățenii o prioritate

În cadrul celor 4 audienţe susţinute astăzi, 23.10.2019, am discutat și soluționat problemele de fond funciar ale petenților din localitățile Corbasca, Luizi- Călugăra, Zemeș și Podu- Turcului.
În funcţie de specific, s-a recomandat prezentarea de înscrisuri suplimentare, s-a luat legătura direct cu comisiile locale de fond funciar sau au fost analizate opţiunile de rezolvare, inclusiv acţiuni înaintate în justiţie.