Au fost impuse măsuri specifice ca urmare a confirmării a noi cazuri de pestă porcină africană la porc mistreț în zone din fondurile cinegetice Fântânele, Buhuși

Miercuri, 28 aprilie, 2021, de la ora 15.00,  s-a desfășurat, în sistem audioconferință, o nouă ședință a Unității Locale de Decizie a Centrului Local de Combatere a Bolilor, condusă de prefectul județului, Leonard Ioan Bulai.

În cadrul ședinței au fost analizate și aprobate  planuri de măsuri ce se aplică în zonele afectate datorită confirmării prezenței virusului pestei porcine africane la probele provenite de la porci mistreți morți pe raza fondului cinegetic  Fântânele, gestionat de Direcția Silvică Bacău și  pe raza fondului cinegetic  Buhuși, gestionat de  către AVPS Ursul Brun.

Întrucât zonele afectate se suprapun peste ariile stabilite ca urmare a cazurilor depistate anterior, se vor menține restricțiile impuse prin programele deja stabilite și aplicate până acum, prelungindu-se doar perioada de aplicare a acestora raportată la data aprobării.

Măsurile stabilite prin hotărâre a Unității Locale de Decizie a Centrului Local de Combatere a Bolilor Bacău se pun în aplicare de către instituțiile reponsabile membre ale ULD din CLCB Bacău și unitățile administrative teritoriale: Buhuși, Racova, Filipești, Blăgești,Gârleni, Itești, Berești-Bistrița, Hemeiuș, Săucești, Bacău, Mărgineni, Măgura, Scorțeni, Negri, Prăjești, Buhoci, Letea Veche, Luizi Călugăra, Sarata, Strugari, Pârjol.

De asemenea, deoarece zonele de restricții stabilite urmare a existenței cazurilor de PPA la mistreți cuprind și localități din județul Neamț, au fost notificate autoritățile din acest județ pentru aplicarea măsurilor specifice aprobate.