Astăzi, 11 iunie 2018, s-a desfășurat întâlnirea primarilor tuturor unităților administrativ-teritoriale din județ, organizată de Instituția Prefectului – județul Bacău în colaborare cu alte instituții publice în vederea implementării unor aplicații destinate eficientizării serviciilor oferite cetățenilor

  

Astăzi, 11 iunie 2018, de la ora 13.00, la sala de ședințe a Centrului de Afaceri și Expozițional Bacău, subprefectul județului Bacău, domnul Valentin Ivancea, a condus  întâlnirea primarilor tuturor unităților administrativ-teritoriale din județ, organizată de Instituția Prefectului – județul Bacău în colaborare cu Administrația Județeană a Finanțelor Publice (AJFP), Direcția Județeană pentru Evidența Persoanei (DJEP) și Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS), la care au participat și șefii celor două servicii publice comunitare, respectiv Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor și Serviciul Public Comunitar pentru Evidența și Eliberarea Pașapoartelor Simple, din cadrul Instituției Prefectului – județul Bacău.

Scopul întâlnirii l-a reprezentat stabilirea modalităților concrete pentru implementarea unor aplicații destinate eficientizării serviciilor oferite cetățenilor și anume:

  1. „PatrimVen”, aplicație informatică a ANAF care asigură accesul electronic la patrimoniul și veniturile cetățenilor;
  2. „Spațiul privat virtual”, aplicație informatică a ANAF ce permite comunicarea on-line a documentelor fiscale (cum este cazul depunerii declarației unice);
  3. „Dispecer 3 – aplicația de accesare a Registrului Național de Evidență a Vehiculelor Rutiere.

Utilizarea sistemului „PatrimVen” conduce la eficientizarea activităților instituționale, îmbunătățirea activităților de administrare și vine în sprijinul cetățenilor, care nu mai sunt nevoiți să se deplaseze la sediul organului fiscal pentru obținerea documentelor fiscale necesare și la unitățile administrativ-teritoriale/instituțiile publice, după caz, pentru depunerea acestora. Astfel, angajații unităților administrativ-teritoriale/instituțiilor publice  înrolate în sistemul informatic care au nevoie de informații fiscale legate de contribuabili, vor putea accesa aceste date disponibile în aplicație, referitoare la conturi deținute la bănci, contribuțiile de asigurări sociale, adeverințe de venit, informații despre veniturile lunare, informații despre veniturile anuale, despre bunuri deținute (clădiri, terenuri, vehicule), certificat de atestare fiscală, date referitoare la situația fiscală și date referitoare la situația financiară.

Serviciul „Spațiul privat virtual” permite cetățenilor să se înregistreze în sistemul informatic, să depună on-line documente fiscale (cum este declarația unică) și să se informeze cu privire la datele sale fiscale disponibile în aplicație, cum ar fi obligațiile fiscale neplătite, să descarce decizii de impunere începând cu anul 2013, să verifice cum declară angajatorul contribuțiile de asigurări sociale, această aplicație îmbunătățindu-se permanent.

„Dispecer 3” – aplicația de accesare a Registrului Național de Evidență a Vehiculelor Rutiere facilitează realizarea unui schimb de informaţii bidirecţional, între Direcția Generală Regim Permise și Înmatriculare a Vehiculelor şi serviciile publice comunitare din cadrul instituţiilor prefectului, pe de o parte, şi unitățile administrativ-teritoriale, pe de altă parte, în scopul corectei înregistrări în evidenţele fiscale locale şi ale Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor a mijloacelor de transport înmatriculate sau supuse înmatriculării în România, precum şi a radierilor sau a transmiterii dreptului de proprietate

Ședința de astăzi organizată de Instituția Prefectului – județul Bacău a avut pe ordinea de zi următoarele subiecte de interes:

  • punerea în aplicare a prevederilor Ordinului nr.1938/4735/2018 (pentru aprobarea Procedurii de acordare a asistenței realizate de organul fiscal local în vederea completării /depunerii, precum și transmiterii declarației unice privind impunerea veniturilor persoanelor fizice);
  • ducerea la îndeplinire a prevederilor legale specifice în domeniul permiselor de conducere și înmatriculării vehiculelor, în conformitate cu Ordinul comun al M.D.R.A.P., M.F.P. și M.A.I. nr. 1069/1578/114/2016 în baza căruia a fost încheiat  și la nivelul județului Bacău protocol de schimb de informații între unitățile administrativ-teritoriale și Direcția Regim Permise de Conducere și Inmatriculare a Vehiculelor București, prin Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor din cadrul Instituției Prefectului – județul Bacău, dar și în conformitate cu prevederile Ordonanței de Guvern nr. 14/2017 care modifică Ordonanța de Urgență a Guvernului
    195/2002, republicată
    ,  privind suspendarea înmatriculării autovehiculelor pentru netranscrierea dreptului de proprietate în termenul prevăzut de lege la autoritatea competentă, intrată în vigoare din data de 20.05.2018;
  • eficientizarea serviciilor oferite cetățenilor de programare on-line în vederea eliberării pașapoartelor, în special în perioada lunilor foarte aglomerate iunie – august.

Subprefectul județului Bacău, domnul Valentin Ivancea, a subliniat în ședință importanța implicării unităților administrativ-teritoriale în implementarea măsurilor legale și, de asemenea, a precizat că specialiștii de la AJFP, DJEP și STS, precum și de la serviciile publice comunitare din cadrul Instituției Prefectului-județul Bacău, vor veni în sprijinul primăriilor, sens în care se vor deplasa la fața locului, în unitățile administrativ-teritoriale, pentru implementarea corespunzătoare a sistemului de conexiune securizată de date pentru furnizarea serviciilor publice amintite.

De asemenea, subprefectul județului a transmis propunerea Instituției Prefectului – județul Bacău către primarii unităților administrativ – teritoriale de a veni în sprijinul cetățenilor, în vederea eficientizării activității de programare a persoanelor interesate de serviciul de eliberare a pașaportului, în special în perioada aglomerată, în lunile iunie, iulie, august.

Astfel, doamna comisar-șef Florentina Neamțu, șeful Serviciului Public Comunitar pentru Evidența și Eliberarea Pașapoartelor Simple, a adus la cunoștința primarilor propunerea ca, odată pe săptămână, la sediul primăriilor, un funcționar să sprijine cetățenii pentru realizarea on-line a programării în vederea eliberării pașaportului.

Primarii au apreciat propunerile venite din partea Instituției Prefectului – județul Bacău, exprimându-și dorința de implicare pentru implementarea eficientă și rapidă a acestora.