Anunțuri*

   ===   A N U N Ț !   ===

PV nr. 139 / 07.11.2020, ora13 – PDF, cu ocazia aducerii la cunoștință publică a copiei machetelor buletinelor de vot pentru Senat și Camera Deputaților


♦ Anunț nr. 130 / 02.11.2020 privind tragerea la sorti în vederea stabilirii ordinii, în care se tipăresc numele candidaților pe buletinul de vot, în Circumscripția Electorală nr. 4, județ Bacău – PDF


♦ Anunț nr. 122 / 01.11.2020 privind componența Biroului Electoral de Circumscripție Județeană nr.4 Bacău – PDF


♦ În conformitate cu procesul verbal nr. 112/28.10.2020, încheiat cu ocazia completării Biroului Electoral de Circumscripție Județeană nr.4 Bacău, în conformitate cu prevederile art.13, alin.(8] din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare, BECJ nr.4 Bacău s-a completat cu reprezentanții: CUREA MIHAI, MIFTODE OANA ALEXANDRA, MARIAN IOANA și MOCANU COSTEL – pdf


Potrivit procesului verbal nr. 16 / 01.10.2020, încheiat cu ocazia completării Biroului Electoral de Cirumscripție Județeană nr. 4 Bacău cu reprezentanții partidelor politice parlamentare și cu reprezentantul Grupului parlamentar al minorităților naționale din Camera Deputaților și având în vedere cererea de înlocuire a reprezentatului UDMR nr. 32 / 19.10.2020, încuviințată de către Biroul Electoral Central nr. 312 / 20.10.2020, se aprobă înlocuirea doamnei Bejan Gabriela, cu doamna Cosa Veronica, în calitate de reprezentantă a UDMR – aici


Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) informează că în data de 16 noiembrie 2020 va avea loc tragerea la sorți computerizată pentru desemnarea președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare și a locțiitorilor acestora pentru alegerea Senatului și a Camerei Deputaților din data de 6 decembrie 2020.

Sedinta tragerii la sorti va avea loc in „Sala Mare” a Palatului Administrativ ora 12:00


În conformitate cu prevederile art.52, alin.(1) din Legea nr.208/2015 și cu prevederile pct.56 din Calendarul acțiunilor din cuprinsul perioadei electorale a alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2020, termenul limită pentru depunerea listelor de candidați și a candidaturilor independente pentru Senat și Camera Deputaților este 22 octombrie 2020.

Având în vedere prevederile art.59, alin.(1) din Legea nr.208/2015, admiterea candidaturilor de către biroul electoral de circumscripție se face, în termen de 48 de ore de la data depunerii, prin decizie și  ținând cont de prevederile art.1 din Decizia  nr.8/1.10.2020 a Biroului Electoral Central, potrivit cărora termenele se consideră împlinite  la datele menționate în Calendarul acțiunilor din cuprinsul perioadei electorale,  vă comunicăm faptul că deciziile de admitere/ respingere a candidaturilor se vor adopta în cadrul ședinței de sâmbătă, 24.10.2020, în conformitate cu pct. 59  din Calendarul acțiunilor din cuprinsul perioadei electorale pentru Senat și Camera Deputaților.


În conformitate cu prevederile art. 52, alin. (1) din Legea nr.208/2015 și cu prevederile pct. 56 din Calendarul acțiunilor din cuprinsul perioadei electorale a alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2020, termenul limită pentru depunerea listelor de candidați și a candidaturilor independente pentru Senat și Camera Deputaților este 22 octombrie 2020.

           Având în vedere situația epidemiologică actuală, generată de noul corona virus, SARS –CoV- 2, vă adresăm rugămintea de a vă programa pentru depunerea listelor de candidați/candidaturilor independente, astfel încât să evităm aglomerarea la sediul Biroului Electoral de Circumscripție Județeană nr. 4 Bacău.

În acest sens, vă rugăm să aveți în vedere, desemnarea a maximum 2 (două) persoane/doi membri, care să efectueze operațiunea de depunere a listelor de candidați și a documentației aferente.


  • Hotărârea AEP nr. 12/2020 privind aprobarea Metodologiei întocmirii și depunerii dosarelor de candidatură și a listelor de susținători la alegerile pentru Senat și Camera DeputațilorPDF, adresa AEP nr. 19504/18.09.2020 – PDF
  • Anunt – 09.10.2020, privind componenta BECJ nr 4 Bc
  • Comunicare inlocuire reprezentat PRO-ROMÂNIA la BECJ nr. 4 Bc
  • Anunț – 01.10.2020, privind completarea Biroului Electoral Județean de Circumscripție nr 4 Bacău