Anunţuri importante

⇒⇒⇒    GRAFICUL de predarea materialelor electorale şi a proceselor verbale, prevăzute de art. 24, alin. (7) şi alin. (8) din Legea nr. 370 / 2004, către Biroul Electoral Judeţean nr. 4 Bacău, pentru turul 2 – Alegeri pentru Preşedintele României, din data de 24 noiembrie 2019.

⇒⇒⇒      În data de 26.10.2019, ora 9.00, la sediul BEJ nr. 4 Bacău, va avea loc, în şedinţa publică, tragerea la sorţi computerizată a preşedinţilor birourilor electorale ale secţiilor de votare şi a locţiitorilor acestora, pentru alegerile prezidenţiale din data de 10 noiembrie 2019.    ⇒⇒⇒         


  • Anunţ privind desemnarea, prin tragere Ia sorţi, a celor 3 judecători pentru constituirea Biroului Electoral Judeţean Bacău, în temeiui art.18, alin.2 din Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Preşedintelui României, republicată, cu modificările ulterioare, coroborată cu dispoziţiile Hotărârii de Guvern nr.630/27 august 2019 privind aprobarea Programului calendaristic pentru realizarea acţiunilor necesare pentru alegerea Preşedintelui României în anul 2019.
  • Purtator de cuvant B.E.J. – adresa AEP nr.6 / 10.09.2019.