Activități de prevenție. Apărare împotriva inundațiilor

Prefectului județului Bacău, Valentin Ivancea, a analizat astăzi la sediul Instituției Prefectului, stadiul realizării planului de măsuri privind apărarea împotriva inundațiilor, împreună cu comisia de verificare formată din reprezentanții SGA Bacău, ABA Siret, ANAR, SC Hidroelectrica, Direcția Silvică, Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare și ISU.

Mă bucur că atât ABA Siret cât și SGA Bacău au dovedit implicare în activitatea de apărare împotriva inundațiilor și au înteles rolul și importanța activităților de prevenție, realizând cu succes măsurile cuprinse în plan.

Există o diferență pozitivă considerabilă de măsuri realizate în anul 2019 față de anul 2018.
ABA Siret și SGA Bacău au executat lucrări de întreținere în punctele critice stabilite în CJSU la construcții hidrotehnice afectate de fenomenele hidrometeorologice periculoase din anul 2019, astfel:
refacere lucrare de pe pr. Bârnat (Trebeș), în regim de urgență cu fonduri din surse proprii ANAR;
refacere lucrare „Amenajare pârâu Slănic pe raza or. Slănic Moldova și Tg. Ocna în regim de urgență cu fonduri aprobate prin HG 582/2018;
refacere gabioane „Amenajare pr. Ruja- com. Măgirești jud. Bacău prin PGA/2019;
refacere saltele din gabioane „Amenajare r Trotuș și afluenți pe tronson Ghimeș- Urechești, jud. Bacău prin PGA/2019;
refacerea lucrării „Amenajare pr Tazlău Sărat la Măgirești și Ardeoani- jud. Bacău în regim de urgență cu fonduri aprobate prin HG 582/2018;
refacerea lucrării „Regularizare pr. Oituz, com. Oituz- jud. Bacău în regim de urgență cu fonduri aprobate prin HG 582/2018.

SGA Bacău a executat prin PGA/2019 lucrări de decolmatare și reprofilare cursuri de apă în punctele critice pe următoarele cursuri: pârâul Precista, pârâul Urmeniș, pârâul Oituz, pârâul Tazlău Sărat, pârâul Orbeni, pârâul Fântânele, pârâul Limpedea, pârâul Negel, râul Trotuș.