A N U N T

Începând cu data de 15 IANUARIE 2018 la nivelul Instituţiei Prefectului judeţul Bacău s-a dispus detaşarea pe o perioadă de 6 luni a 6 lucrători din cadrul Serviciului Public Comunitar pentru Eliberarea şi Evidenţa Paşapoartelor Simple în cadrul Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatriculări  a Vehiculelor  în vederea descongestionării aglomeraţiei de la ghişeele de înmatriculare, autorizare provizorie, permise de conducere, cât şi pentru reducerea perioadei de programare pentru susţinerea probei practice a examenului de obţinere a permisului de conducere.

Totodată începând cu data de 22 IANUARIE 2018 s-a dispus deschiderea a încă doua ghişee pentru lucrul cu publicul: un ghişeu destinat exclusiv persoanelor juridice(nu este necesară programarea online) şi un ghişeu destinat persoanelor fizice, mărindu-se astfel numărul de ghişee de la 3 în prezent, la 5.

Prin măsurile dispuse s-a avut în vedere reducerea timpilor de aşteptare, servirea publicului cu evitarea formării de cozi la ghişee,accesul cetăţenilor judeţului Bacău la servicii transparente şi echitabile.

Menţionăm faptul că şi în anul 2018 se continuă programul de lucru în ziua de sâmbătă pentru activitatea de examinare în vederea obţinerii permisului de conducere.