A fost efectuată o nouă analiză a stadiului implementării în luna martie a Programului pentru școli pe tema asigurării alimentelor în unitățile de învățământ

În Comisia județeană care monitorizează implementarea Programului pentru școli pe tema asigurării alimentelor în unitățile de învățământ, au fost prezentate acțiunile desfășurate  în luna martie în vederea  aplicării prevederilor H.G. nr. 460/2017 pentru aprobarea Programului pentru școli al României în perioada 2017-2023 și pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia în anul școlar 2017-2018, de către instituțiile cu atribuții în acest domeniu de activitate, respectiv Consiliul Județean Bacău, Inspectoratul Școlar Județean Bacău, Administrația Județeană a Finanțelor Publice Bacău, Direcția pentru Agricultură Județeană Bacău, Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Bacău, Direcția de Sănătate Publică Bacău, Oficiul Fitosanitar Bacău, Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Bacău.

Astfel, Direcția Județeană pentru Agricultură Bacău, prin Serviciul monitorizare inspecții tehnice, verificare și control în domeniul agriculturii și industriei alimentare și statistica agricolă, monitorizare piața, verifică și certifică calitatea merelor distribuite, conform O.U.G. 24/2010 cu modificările și completările ulterioare, în luna martie  2018,  fiind eliberate un număr de 24 certificate de conformitate pentru măr, în vederea distribuirii în școli.

Direcția de Sănătate Publică a județului Bacău a realizat 6 activități distincte de promovare a alimentației sănătoase în școli și grădinițe, încheind, în acest sens, 6 parteneriate.

În perioada 26-30 martie 2018, în cadrul Programului Național ”Școala Altfel”, s-au desfășurat o serie de activități care au vizat beneficiile consumului de fructe și legume, respectiv: activitatea concurs ”FRUCTELE ȘI LEGUMELE – IZVOR DE SĂNĂTATE” și proiectul ”BENEFICIUL CONSUMULUI DE FRUCTE ȘI LEGUME”.

Până la data prezentă, la Inspectoratul Școlar Județean Bacău, nu au fost înregistrate reclamații și nici nu au fost relatate probleme întâmpinate de unitățile de învățământ în derularea distribuției produselor.

A fost emisă Hotărârea Consiliului Județean Bacău nr. 43/16.02.2018 privind stabilirea măsurii educative prevăzută la art.4, alin.1, lit. b din HG 460/2017, care să însoțească atât distribuția de fructe și legume, cât și distribuția de lapte și produse lactate, implementată pe perioada cursurilor anului școlar 2017-2018 (incluzând organizarea de concursuri tematice legate de consumul de fructe și legume, degustarea de fructe și legume care se vor distribui conform prevederilor art.3, alin.3, cu acordarea de premii).