A fost efectuată analiza stadiului implementării în luna decembrie 2018 a Programului pentru școli pe tema asigurării alimentelor în unitățile de învățământ

În Comisia județeană care monitorizează implementarea Programului pentru școli pe tema asigurării alimentelor în unitățile de învățământ, au fost prezentate acțiunile desfășurate  în luna iunie în vederea  aplicării prevederilor H.G. nr. 460/2017 pentru aprobarea Programului pentru școli al României în perioada 2017-2023 și pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia în anul școlar 2017-2018, de către instituțiile cu atribuții în acest domeniu de activitate, respectiv Consiliul Județean Bacău, Inspectoratul Școlar Județean Bacău, Administrația Județeană a Finanțelor Publice Bacău, Direcția pentru Agricultură Județeană Bacău, Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Bacău, Direcția de Sănătate Publică Bacău, Oficiul Fitosanitar Bacău, Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Bacău.

Astfel, Direcția pentru Agricultură Bacău, a eliberat în luna decembrie 2018,  patru certificate de conformitate pentru măr,  în vederea distribuirii în școli .

Totodată, Direcția de Sănătate Publică a Județului Bacău a desfășurat în luna decembrie 2018, 2 acţiuni interactive cu elevii şi cadrele didactice de la Şcoala Gimnazială „Mihail Sadoveanu” Bacău, cu următoarele activităţi: informare, prelegere, jocuri, sesiune de întrebări şi răspunsuri, distribuire de materiale informative, postare poze în reţeaua de specialitate din mediul online (în conformitate cu adresa 91/4.01.2018 emisă de Direcția de Sănătate Publică a Județului Bacău.

Până la această dată, potrivit datelor transmise, nu au fost întâmpinate probleme în derularea procesului de distribuție a produselor.