23.471 mii lei au fost alocați județului Bacău din Fondul de intervenție la dispoziția Guvernului, pentru înlăturarea unor efecte ale calamităților naturale produse în această vară, în lunile mai, iunie și iulie

În urma precipitațiilor abundente ce s-au produs în această vară, în lunile mai, iunie și iulie, 35 de unități administrativ-teritoriale și Județul Bacău au fost afectate de fenomene hidrometeorologice periculoase, care au produs revărsări de ape, torenți, scurgeri de pe versanți și inundații, acestea conducând, în special, la degradarea parțială sau totală a infrastructurii rutiere, respectiv străzi, drumuri județene, comunale și sătești, poduri și podețe aferente și afectarea unor terenuri agricole.

Constatarea pagubelor a rezultat prin centralizarea datelor înscrise în procesele-verbale de constatare și evaluare a pagubelor întocmite de comisiile special desemnate în acest sens, în conformitate cu procedurile stabilite prin Ordinul comun MAI/MAP cu numărul 459/78/2019 pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea situațiilor de urgență generate de inundații și fenomene hidrometeorologice periculoase.

Prin grija Instituției Prefectului – județul Bacău, au fost înaintate două proiecte de hotărâre de guvern, aprobate de Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Bacău, pentru alocarea de fonduri în vederea refacerii obiectivelor afectate.

Astfel, prin Hotărârea de Guvern nr. 554/2020 și Hotărârea de Guvern nr. 757/2020, Guvernul României a alocat, în total, suma de 23.471 mii lei, din Fondul de intervenție la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020, pentru înlăturarea unor efecte ale calamităților naturale produse în această vară, în lunile mai, iunie și iulie, în unitățile administrative teritoriale: Agăș Ardeoani, Asău, Balcani, Berești-Tazlău, Brusturoasa, Cleja, Colonești, Dofteana, Horgești, Itești, Măgirești, Moinești, Negri, Palanca, Parava, Parincea, Pîrjol, Plopana, Răcăciuni, Răchitoasa, Sascut, Săucești, Secuieni, Solonț, Strugari, Slănic Moldova, Tătărăști, Tîrgu-Trotuș, Traian, Ungureni, Urechești, Vultureni, Zemeș și Județul Bacău.

Fondurile au fost alocate direct unităților administrativ-teritoriale care sunt responsabile de modul de cheltuire a banilor pentru refacerea obiectivelor afectate și care se regăsesc în anexa hotărârilor de guvern mai sus amintite.