Buget

  • Modificari ale bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016 la lnstitutia Prefectului Judetul Bacau – pdf
  • bugetul instituţiei prefectului pentru anul

2014

2015

2016
Situația drepturilor salariale stabilite potrivit legii, precum și alte drepturi prevăzute de acte normative:
2016
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

 

  • lunile ianuarie – dec 2015 – pdf